Privacybeleid

Villa Gufo neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacy statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan onze privacy statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kan je altijd contact opnemen: info@villagufo.com

Wie is Villa Gufo?

Villa Gufo wordt geëxploiteerd door Julie Van Loo. Villa Gufo is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkings- verantwoordelijke.

Hoe gebruikt Villa Gufo jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Villa Gufo persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Villa Gufo voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Villa Gufo worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie:

Financiële administratie
Gegevens: bedrijfsnaam, factuuradres, bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: wettelijke verplichting
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, factuuradres, E-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, accountnummer, bestellingnummer, inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, klantnummer
Grondslag: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, E-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, accountnummer, bestellingnummer, inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, klantnummer
Grondslag: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, E-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, accountnummer, bestellingnummer, inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, klantnummer
Grondslag: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

CRM PAKKET
Gegevens: naam, gebruiksnaam, E-mailadres, locatie, bestelgeschiedenis, social media account, User ID, telefoonnummer, profielfoto
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: commercieel belang
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Direct marketing
Gegevens: naam, NAW-gegevens, E-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, surfgedrag, interesse in een product, social media account, User ID, bestelgeschiedenis, post/factuuradres
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: commercieel belang
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Nieuwsbrief
Gegevens: naam, NAW-gegevens, E-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, surfgedrag, interesse in een product, social media account, User ID, bestelgeschiedenis, post/factuuradres
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: commercieel belang
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Retargeting
Gegevens: naam, NAW-gegevens, E-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, surfgedrag, interesse in een product, social media account, User ID, bestelgeschiedenis, post/factuuradres
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: commercieel belang
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Social media marketing
Gegevens: naam, NAW-gegevens, E-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, surfgedrag, interesse in een product, social media account, User ID, bestelgeschiedenis, post/factuuradres
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: commercieel belang
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website analytics
Gegevens: surfgedrag
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: commercieel belang
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Villa Gufo heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt en omdat Villa Gufo gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn bijvoorbeeld: Booking.com.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan.

Inzage

Je kan je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Villa Gufo over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een verzoek tot inzage en die je niet zelf in je account kan veranderen, kan je een verzoek hiertoe doen bij Villa Gufo. Je kunt verzoeken dat Villa Gufo je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Villa Gufo te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Villa Gufo of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Villa Gufo te verkrijgen. Villa Gufo zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Villa Gufo je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Villa Gufo

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@villagufo.com. Villa Gufo zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Villa Gufo een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Villa Gufo je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Villa Gufo verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Villa Gufo deze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Villa Gufo worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Villa Gufo worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit privacy statement gewijzigd worden?

Dit privacy statement kan inderdaad worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit privacy statement en de wijze waarop Villa Gufo je gegevens gebruikt, dan kan je een e-mail sturen naar info@villagufo.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Villa Gufo jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@villagufo.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit Privacybeleid is aangemaakt op 26 oktober 2022.